Patentová a známková kancelář Novotný

Patentová a známková kancelář založená v roce 1992 zabývající se poskytováním komplexních právních služeb v oblasti průmyslových a autorských práv. Naši klienti v nás vkládají důvěru při řešení všech otázek týkajících se patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, autorského práva a jiných nehmotných statků, případně souvisejících právních otázek.

Zastupujeme své klienty jak v řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, tak před Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO v Ženevě či Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM v Allicante ve všech sférách jejich působnosti.

Zastupujme před soudy a dalšími orgány ve sporech v oblasti duševního vlastnictví.

Přinášíme řešení pro ochranu nových technologií, inovací, know-how, originálních nápadů, názvů a označení.

Jsme schopni Vám zajistit komplexní ochranu duševního vlastnictví nejenom ČR a Evropské unii, ale i kdekoliv na světě.

Desing & code by Jan Kolář © 2011